Visie

Abstract bubbles

Complexiteit          Nieuwe verbindingen leggen, ons denken oprekken, aanvullend handelingsrepertoire ontwikkelen, een open houding hebben – daarmee ontstaat de ruimte om op nieuwe manieren complexe issues te hanteren. De motor hierachter is werkende weg leren en experimenteren: dat wat ik met een containerbegrip ‘leerexperimenten’ ben gaan noemen.

Microcosmos         Achter politiek maatschappelijke transities, zoals die in het Sociaal Domein, gaan goed doordachte visies schuil. Maar het écht realiseren van deze idealen is weerbarstig. Ik heb, na jarenlang verdiepen in theorie en praktijk, geleerd dat het mogelijk is om dergelijke transformaties in de praktijk van alledag, in het klein, werkend te krijgen via (allerlei vormen van) leerexperimenten. Om zo een kernachtige motor te creëren voor een grotere beweging.

Exploratorium      Dat is mijn werkpraktijk waarin ik, samen met de mensen met een puzzel, ruimte maak om via (onder)zoekprocessen nieuwe verbindingen mogelijk te maken: tussen mensen en ín mensen zelf, tussen proces en inhoud, tussen denken en doen, bekend en onbekend, etc…

Bijdragen                Ik kies ervoor om zelf ook een verbinding met het vraagstuk aan te gaan en om met precisie en zorgvuldigheid anderen (actief) te steunen in hun streven om het issue verder te brengen.

.

.

© Demonike | Dreamstime Stock Photos