Diensten

(Leer)experimenten begeleiden
Op zoek naar echt anders. Waarmaken
waar je in gelooft – tegen de stroom in als het moet.
Met een paar medestanders. Pionieren.
 
 

Info 

Spelen Wijkkracht game
De innovatiekracht van het team versterken.
Bewustwording van wat dat vraagt,
de invloed van de context en je eigen rol.
Ideeën omzetten naar actie.  

Info

Verandertrajecten regisseren
Meer kwaliteit leveren. Nieuwe toekomst maken.
Beter samenwerken. Andere taken eigen maken.  

Info

Veranderteams steunen
Best weten waar jullie naartoe willen. De mensen in huis hebben die het kunnen doen.
De ervaring missen om het tot een goed einde te brengen.
 
 

Info

Coaching   
Telkens tegen dezelfde dingen aanlopen. Puzzelen op
een volgende stap. Jezelf willen zijn in je werk.
 

Info

Professionalisering
Meer kennis in huis willen hebben ten aanzien
van veranderprocessen. Samen dezelfde taal bezigen.
Elkaars invalshoek beter begrijpen.
  

Info

Algemene voorwaarden