(Leer)experimenten
begeleiden

Vaak zijn het kleine clubjes mensen die de grenzen zoeken van het bestaande.
Ik ondersteun door de experimenterende aanpak steviger te maken: systematischer, gericht op verdieping, verruiming en verrijking. Daardoor kunnen er meer lessen geleerd worden, nieuwe verbindingen ontstaan en kan de groep sneller
stappen zetten.