Verandertrajecten
regisseren

Met enige regelmaat worden organisaties geconfronteerd met een veranderende omgeving en staan ze voor de uitdaging mee te bewegen. Visie ontwikkelen lukt vaak goed, maar deze omzetten naar actie, individueel gedrag en interactie is weerbarstiger. Door het vakmanschap van de betrokkenen als uitgangspunt te nemen werk ik met de kracht van het systeem. Daarnaast ga ik obstakels niet uit de weg – daar waar ze zichtbaar worden bij het klaren van de klus. Op basis van een gedegen veranderdiagnose en –strategie ontwerp en begeleid ik trajecten op maat.