Wijkkracht 8 – Leerexperiment Utrechtse stadswijk

“Sociaal kwetsbaren vallen tussen wal en ‘t schip in de aanbodszee van zorg- en welzijnsinstellingen”, constateert Jan Berndsen, bestuurder van SBWU in Utrecht. Ontdekken wat deze ongrijpbare groep kan helpen, is de uitdaging die de betrokken organisaties samen willen oppakken in het voorjaar van 2012.

Wijkkracht 8: al doende innoveren

Niet aan de tekentafel, maar gebruikmakend van de kracht in één wijk, hebben wij als procesbegeleiders, gezocht naar nieuwe manieren om dit vraagstuk te hanteren. Vijf praktijkmensen hebben daar – vanuit GGZ, woningbouwcoöperatie, gemeente en maatschappelijk werk – hun hart gevolgd en hun tanden gezet in een issue dat voor hen hout snijdt: schuldenproblematiek, digitalisering, overlast en stille problematiek werden gekozen. In een intensief leerexperiment is er met frisse ogen naar ieders issue, elkaar en zichzelf gekeken. Werkende weg zijn er nieuwe perspectieven ontstaan, maar niet zonder bloed, zweet en tranen: bekende routes loslaten en tegen de stroom inzwemmen is hard werken.

Werkingsprincipes leerexperiment

Door een plek te creëren, fysiek én mentaal, waar even uit de bestaande dynamiek gestapt kan worden, is een uitgangssituatie gecreëerd voor anders-om-gaan met het gekozen issue. In deze ruimte werkten wij met methodieken die het eigenaarschap bij de betrokkenen laat, maar hen tegelijkertijd uitdaagt: zowel ten aanzien van de inhoudelijke complexiteit, maar vooral ten aanzien van de sociale- (omgang met vele betrokkenen) en de psychologische complexiteit (omgang met de eigen relatie tot het issue) hebben we het kijken en handelen opgerekt, nieuwe dingen uitgeprobeerd. Onderzoeks-, reflectie- en systeemtechnieken vormden de kern van het door ons ingezette palet. Dat wat zich voordeed in het proces was leidend, zowel op individueel- als op groepsniveau: waar ontstaat enthousiasme, waar gaat het ‘lopen’, waar zitten blokkades? Het voelde voor ons ongeveer als tuinieren: zaaien, voeden, ervan afblijven, oogsten, beschermen, blootstellen, prikkelen en juist ontdoen van prikkels.

Oogst: groei van vermogens en kiempjes voor zoden

We hebben het vermogen van de vijf praktijkmensen om te spelen met hun issue – en alles wat daaromheen zit – zien toenemen en nieuwe verbindingen tussen mensen (en hun organisaties) zijn ontstaan. Dat is belangrijk want daarmee is het vermogen in de wijk om flexibel te reageren op wat een sociaal kwetsbare nodig heeft vergroot. Tegelijkertijd zijn de zoden voor de sociaal kwetsbaren na driekwart jaar nog pril en op hun eigen manier kwetsbaar; de groep mensen die het draagt is nog te smal. Innovatie rondom complexe, taaie vraagstukken vraagt precisie in het (emergent) ontwerpen van de reis, maar net zo goed tijd en doorzettingsvermogen.


Dit leerexperiment was een initiatief van SBWU. Samen met de Gemeente Utrecht, Bo-Ex en Doenja is ruimte hiervoor gemaakt. Twynstra Gudde nam de procesbegeleiding voor haar rekening. Mayan Exel was daarbij verantwoordelijk voor het ontwerp van het experiment, de leerinterventies en de continue reflectie van het begeleidende team zelf.

Lees meer ›    samenvatting_wijkkracht_8_07-062013_v2

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *