Spelen                 Wijkkracht game

 

Verkennen wat een vernieuwingsopgave vraagt en welke krachten in het spel zijn.

Met de decentralisaties komen de professionals in wijken en buurten nog meer centraal te staan. Zij hebben de lastige opgave om keer op keer af te wegen wat passend is; daarmee een nieuwe balans zoekend tussen wat aan eigen vermogens aanwezig is, maatwerk en efficiency. Op basis van ervaringen met onder andere het Wijkkracht 8 traject is een game ontwikkeld waarmee professionals, maar ook professionele organisaties, samen kunnen verkennen wat een dergelijke vernieuwingsopgave vraagt en welke krachten in het spel zijn die hen terugduwen in oude routines.